WWW.PLAATFOUTENCLUB.NL

Bestuur+Lidmaatschap

Nederlandse Postzegelvereniging “De Plaatfout”
aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF)
Het bestuur
Voorzitter / Plaatfouten Commissie: Secretaris:
J. Smith J.P. Kraaijeveld
De Linge 1 Kruisbooglaan 80
3448 CS Woerden 3233 RE Oostvoorne
tel: 06-15641933 tel: 0181-484112
e-mail: voorzitter[at]plaatfoutenclub.nl e-mail: secretaris[at]plaatfoutenclub.nl
Penningmeester/ Hoofdredacteur: Veilingmeester (functie onder bestuursverantwoordelijkheid):
W.J. van der Meer C. Heikamp
Chaamseweg 7 Beekmos 4
5111 VL Baarle-Nassau 3904 BL Veenendaal
tel: 06-28352413 tel: 0318-552206
e-mail: penningmeester[at]plaatfoutenclub.nl e-mail: veilingmeester[at]plaatfoutenclub.nl
Lid: Lid:
*** vacant *** *** vacant ***
lidmaatschap
Contributie: € 30,00 per jaar en eenmalig € 2,50 entreegeld.

Toeslag verzending “De Variant” naar buitenland: € 10,00

IBAN:(Rabobank):
NL98 RABO 0121 5990 43 t.n.v. “De Plaatfout” te Baarle-Nassau

Opzeggen lidmaatschap:
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tot uiterlijk een maand voor het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier (4) weken.
Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke vóór 1 December in het bezit van de secretaris moet zijn.”
druk hieronder om het inschrijfformulier te downloaden.

Naar hoofdpagina

© 2022 WWW.PLAATFOUTENCLUB.NL

Thema door Anders Norén